Tidligere ble drivhuset brukt til å dyrke tomater. I dag brukes det til fest: – Vi må bli bedre på å se muligheter i tomme bygg