Har du egentlig lov til å klippe gresset søndager og andre helligdager?