Et hjem i fengselet: – Her har jeg ikke en celle, men et rom som er mitt

foto