foto
BYGGER I VEI: På Gravasstøl 750 meter over havet er Simon af Sande Byggerier AS i gang med nye hytter. Gravatn i bakgrunnen. Foto: Simen Haughom/Simon af Sande Byggerier AS

Stadig flere hytter i Sirdal