Kraftig fall i salget av nyboliger: – Vi er bekymret

foto