Selger fikk hjelp mot rotteproblemene. Men rottene var ikke borte.

foto