foto
KLATREPLANTE: Både på innsiden og utsiden av det snaut 40 meter lange gjerdet til Inger og Jarle Løno vokser det blomkarse hvert år. Foto: Jonas Haarr Friestad

Jarle kjøpte en pakke frø for 20 år siden. Nå har han og kona blomkarse i hagen og i alle krukker, kasser og bed.

Alle de 4000 blomkarseplantene er selvdyrket.