– Jeg ville bevare de fine detaljene og særpreget i huset, sier Ingrid Marie Stangebye.