foto
Sjøhuset ble bygd av Peder Log i 1939. Nå har sønnesønnen Per Arne jekket det opp en meter for å slippe unna nye flommer. Foto: Jonas Haarr Friestad

Høyt hevet over flommen – farfarens sjøbu ble plassert på påler