Betaler milliarder for mobilt bredbånd

Hva betyr de nye 4G-nettene for deg?

Det loves høyere hastigheter og bedre dekning når de nye frekvensene kan tas i bruk fra 1. januar 2014. Så gjenstår det å se hvordan konkurransen påvirker prisene. 

Saken oppdateres.

1 784 702 000 kroner. Det er prisen de tre auksjonsvinnerne Telenor, Netcom(Teliasonera) og Telco Data til sammen må betale for bruke frekvensene i 800-, 900- og 1800 MHz-båndene til mobiltelefoni de neste 20 årene. I tillegg kommer en samlet årlig avgift som for tiden er på 113 millioner kroner.

Direktør i Post- og teletilsynet(PT), Torstein Olsen, er glad for at flere aktører har vært villige til å betale så mye for frekvensressursene, og mener det at vi nå får tre mobilnett lover godt for konkurransesituasjonen og norske mobilkunder.

- Det har vært jobbet i flere år med å sikre økt konkurranse i mobilmarkedet, noe vi får ved å slippe tre aktører til i det langtrekkende 800MHz-båndet, selve indrefileten, sier Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er også fornøyd.

- En tredje aktør anses nødvendig for å sikre bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet. Dette vil bidra til  et mobilkommunikasjonstilbud med høyere hastighet og bedre dekning og lave priser til glede for brukere i hele landet, sier Solvik-Olsen.

Hastigheter

Hva slags hastigheter i de ny LTE/4G-nettene kan vi så forvente oss? Post- og teletilsynet har satt krav om gjennomsnittshastighet på 2 Mbps i de nye nettene. Langt under de opptil hastighetene mobiloperatørene reklamerer med, og de teoretiske LTE-hastighetene på 100Mbps.

- Mobilt bredbånd er en delt ressurs hvor trafikkbelastningen vil avgjøre hastighetsopplevelsen, og i praksis vil opplevde hastigheten ligge betydelig over dette. I grisgrendte strøk med færre brukere, vil man eksempelvis kunne oppleve å få bedre hastigheter enn i byene. Men konkurransen vil trolig sørge for at aktørene dimensjonerer kapasiteten etter etterspørselen, sier PT-direktør Olsen.

- Risikerer å stå ubrukt

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, er tilfreds med utfallet av auksjonen, men mener tredelingen av frekvensressursene ikke er uproblematisk.

- Utfordringen med å dele opp i tre blokker er at en blokk trolig vil bli lite utnyttet i distriktene, og det er der 800MHz-frekvensen kommer best til nytte som følge av dekningsegenskapene. Med full utnyttelse av 800MHz-frekvensene i distriktene kunne man tilbudt et enda bedre tilbud til kundene både når det gjelder hastigheter og kapasitet. Dette er i høyeste grad fortsatt et faktum.

Amundsen viser til dekningskravet på 40 prosent, og at det i teorien derfor vil kunne være mulig for Telco Data å oppfylle kravet ved kun å bygge ut i de største byene.

Talsperson for Telco Data som ble stiftet så sent som i oktober, advokat Knut Glad i advokatselskapet Føyen, ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si noe mer om hva slags planer og ambisjoner Teleco Data har. Ei heller hvem som står bak selskapet.

Ifølge dagensit er det Leonard Blavatnik, som er grunnlegger av Access Industries, som blant annet eier Warner Music, som står bak. Det kan tyde på at hans norske selskap Ice skal styrkes kraftig.

Lite trolig

Torstein Olsen har liten tro på at en kommersiell aktør som har betalt så mye vil la frekvensene ligge brakk i deler av landet

-Da vil det snarere være snakk om å leie ut eller videreselge, eller kanskje bytte frekvenser mot tilgang. For å kunne konkurrere må man tilby kundene dekning i hele landet, om ikke med eget nett. Eventuell utleie eller et videresalg må godkjennes av departementet, sier Olsen.

Dekningskravene

Alle innehavere av 800 MHz-frekvenser skal oppfylle dekningskravet om å sikre tilgang til mobilt bredbånd til 40 prosent av befolkningen innen fire år. I tillegg skal TeliaSonera oppfylle kravet om 98 prosent befolkningsdekning innen fem år. PT vil føre tilsyn med at disse kravene oppfylles.

Innehaverne skal hvert år rapportere utbyggingen til PT, og første rapportering er 31. januar 2015. PT vil gjennomføre stikkprøvekontroller av de innrapporterte dataene.

Dette måtte de betale for frekvensene:

TeliaSonera: Samlet pris på 626 700 000 NOK for følgende frekvenser:

2 x 10 MHz (dekningsblokken) i 800 MHz-båndet

2 x 5 MHz i 900 MHz-båndet 

2 x 10 MHz i 1800 MHz-båndet

Telco Data. Samlet pris på 705 000 000 NOK for følgende frekvenser:

2 x 10 MHz i 800 MHz-båndet 

2 x 5,1 MHz i 900 MHz-båndet 

2 x 20 MHz i 1800 MHz-båndet

Telenor. Samlet pris på 453 002 000 NOK for følgende frekvenser:

2 x 10 MHz i 800 MHz-båndet 

2 x 5 MHz i 900 MHz-båndet

2 x 10 MHz i 1800 MHz-båndet

Tillatelsene har en varighet på 20 år og det vil påløpe årlige frekvensavgifter som til sammen utgjør cirka 113 millioner kroner, opplyser Post- og teletilsynet.

På forsiden nå