– Vi føler oss tvunget til å kjøpe raskere bredbånd enn nødvendig

foto