Har målt barnehagebarnas stressnivå i tre måneder etter oppstart. Dette fant forskerne.

foto