Marco Elsafadi har i mange år jobbet tett med barn, unge og foreldre. Han har observert noen typiske feller foreldre ofte går i. Foto: Dan P. Neegaard

Han mener at det å bli sint på barnet er et overtramp. Dette er ni vanlige foreldrefeller.

– Det er ikke farlig å tråkke i salaten av og til. Poenget er å bli bevisst på fellene og prøve å unngå dem, sier Marco Elsafadi.