Julevarer er allerede på plass i butikkene – og denne uken kommer mer

foto