Denne foreldrestilen er mest vanlig i Norge. Hvilken er du?