foto
For hvert år minsker IQ’en i Norden. Foto: Illustrasjon: Liv Widell

80-tallsgenerasjonen har lavere IQ enn sine foreldre. Dette er forskernes teorier om hvorfor det er slik.