På denne skolen har ikke elevene lov å bruke mobiltelefon i skoletiden

foto