20 sanger går igjen i norske barnehager. Flesteparten er laget før 1960.

foto