Carl-Johan og Suzann mener antibiotika hjalp dem å få barn