Eksamensnerver? «Pust inn og tell til fire» er ett av rådene