Når barna uttrykker ønskene sine, er det vår oppgave å holde på rammene.