Vann i fri dressur

Fosser og stryk er flotte naturopplevelser, ikke minst under vårflommen. Da kan selv ellers tørrlagte fosser som Leirfossene i Trondheim våkne til liv.

Saken oppdateres.

I boken «Norsk naturarv» skriver Sigmund Hågvar og Bredo Berntsen følgende om den norske vassdragsnaturen: «Norges vassdragsnatur er berømt i verdenssammenheng. Med lange og dramatiske elveløp, der fosser styrter opptil 300 meter loddrett ned i avgrunnen, utgjør vassdragene et viktig element i det norske landskapet. Mange av de mest spektakulære fossene utnyttes i dag til produksjon av elektrisitet og har til tider en betydelig redusert vannføring. Likevel preges norsk natur ennå i stor grad av sjoende stryk og brusende fossefall.»

Dette gjelder også i høyeste grad Midt-Norge, og som første fylke i landet har Sør-Trøndelag fått kartlagt alle sine fosser, stryk, elveoser og deltaer. Registreringene er utført av vassdragsforvalter Jan Habberstad ved Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hensikten er, sier Habberstad, å fremskaffe kunnskap om de verdiene og det mangfoldet vi har i sør-trøndersk vassdragsnatur. Og hensikten bak dette igjen, er å gi både kommunale, regionale og sentrale myndigheter et verktøy i forbindelse med vurderingen av søknader om kraftutbygging og andre tiltak i vassdragene.

370 fosser

Av fosser er det i Sør-Trøndelag registrert omlag 370 og 33 av dem har nasjonal verdi. 143 av fossene ligger i vernede vassdrag og 42 i vassdrag som er foreslått vernet. 48 fosser er utbygget og tørrlagte storparten av året. Av strykstrekninger er det registrert 444 og 13 av disse av nasjonal verdi. 186 av disse strykstrekningene ligger i vernede vassdrag. Når det gjelder elveoser og deltaer er det registrert 265, hvorav nærmere 20 har nasjonal verdi.

- Registreringsarbeidet har vært et pilotprosjekt med bakgrunn i at vi ikke har hatt en god nok og samlet oversikt over de verdiene som finnes i de sør-trønderske vassdragene. I tillegg til fosser, stryk og elveoser har vi også registrert en rekke andre «punkter» langs vannstrengene som jettegryter, dødisgroper, viktige eid og andre spesielle landskapsopplevelser som blant annet kan brukes i turistsammenheng. Samlet utgjør i hvert fall det vi har registrert severdigheter og turmål i massevis, sier Habberstad.

Mange fosser nær byen

Folk i Midt-Norge trenger sjelden dra langt for å oppleve «vann i fri dressur», som fosser og stryk kan kalles - i vårflommen ikke minst. Når snøen smelter og mye vann skal fraktes fra skog og fjell til fjor og kyst kan det å oppsøke fosser og stryk være en i høyeste grad spektakulær og spennende opplevelse. I trondheimsområdet kan Nedre og Øvre Leirfoss da i en kortere periode buldre som før de ble temmet, og det samme gjelder fossene lenger oppover langs Nidelva - Nordsetfossen (som nærmest er et stryk), Fjæremsfossen, Hyttfossen og Trongfossen, som er et trangt og dypt gjel mellom Hyttfossen og Selbusjøen. Andre steder som vårflommen kan oppleves på i nærheten av byen er Ilabekken, som særlig i nedre del (fra Theisendammen og nedover) kaster seg utfor flere fossefall, og Trollabekken. Tar man turen opp til Hovin er Gaulfossen - som i likhet med Trongfossen egentlig er et kraftig stryk gjennom et trangt gjel - en flott opplevelse. Den gamle jernbanetraseen gjennom gjelet er i dag en flott turvei som gir besøkende god anledning til å oppleve vannmassene i Gaula på nært hold.

De høyeste fossene

Den høyeste fossen i Sør-Trøndelag, det 90 meter høye Henfallet, ligger i Tydal. Elva Hena, som til å begynne med heter Veunna, har sitt utspring i Veunsjøen på grensen mot Holtålen. Elva skifter navn idet den renner inn i Hendalen og møter omlag en kilometer ovenfor fossen Svartåa, som kommer fra Svartåsjøen, og etter dette samløpet skyter elva fart for til slutt å velte seg utfor Henfallet og ned i et dypt gjel som er omgitt av barskog. Selv om sommeren, når vannføringen ikke er all verden, er denne fossen en imponerende og flott opplevelse. Du kommer til Henfallet ved å kjøre til Ås i Tydal og så fortsette videre i retning mot Stugudal. Da kommer du etter hvert til et skilt som viser avkjøring til Henfallet, og derfra er det så bare å følge skogsveien omlag åtte kilometer inn til fossen.

Fylkets nest høyeste foss finner du imidlertid langt nærmere byen, nærmere bestemt i elva Homla som renner ut fra Foldsjøen i Mostadmarka og ned til Hommelvik. Homlavassdraget byr på en rekke kvaliteter og renner gjennom en flott canyon hvor det er bygget en tursti med rasteplasser. Spesielt i vårflommen kan en tur langs Homla by på dramatiske og rike naturopplevelser. Omlag 4,5 kilometer sør for Hommelvik kaster Homla seg ut i tre flotte fosser - Storfossen, Midtifossen og Dølanfossen som samlet har et fall på omlag 80 meter. Av disse er det Storfossen med sitt fall på 40 meter som er fylkets nest største. Fossen er godt synlig fra fylkesveien og det er fra veien sti ned til fossene, som er de eneste urørte større fossefall i trondheimsregionen. En tur til og langs med Homla kan trygt anbefales, det gir avgjort valuta for pengene.

 
 
 
 
 
På forsiden nå