Med tre unger i bur

Siden låna og kårboligen var opptatt, flyttet Rakel og Ivar inn i stabburet da de kom hjem til Kleiva.

Rakel Vesterhus med Karen på fanget. Agnes og storebror Ingmar (på skolen da bildet ble tatt) sørger for liv og røre i stabburet. 

Snåsningen Ivar var tydelig helt fra starten da han møtte Rakel. Han spurte riktignok ikke om hun ville bo i bur, men at han hadde bostedet klart, det la han ikke skjul på.