Dagens strømpris

Grafen over viser dagens strømpris, time for time. Dersom du vil se hva prisen er etter strømstøtte, kan du endre visningen ved å bruke knappene nederst på siden.

Der kan du også om nettleie skal inkluderes.

Morgendagens strømpris blir bestemt på strømbørsen Nordpool. Like etter klokka 13 hver dag blir morgendagens strømpris publisert i oversikten.

Strømstøtte

Staten gir strømstøtte dersom strømprisen blir høyere enn 91,25 øre (73 øre + mva).

Prisen som legges til grunn er den såkalte spotprisen fra kraftbørsen Nordpool. Støtten gis uavhengig av hva slags strømavtale du har.

Støtten beregnes for hver enkelt klokketime gjennom døgnet, og det gis støtte for alle timer hvor markedsprisen overstiger 91,25 øre per kWt. Staten dekker 90 prosent av prisen over denne grensen.

Du trenger ikke gjøre noe for å motta strømstøtten, den trekkes automatisk fra på fakturaen fra ditt nettselskap.

Støtten gjelder for husholdninger, og for et forbruk på inntil 5000 kWt per måned per måler.

Kalkulatorer

Strømprisen i hele landet

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm. Hvert område starter med bokstavene NO og så ett tall. Trondheim og Trøndelag tilhører strømområdet Midt-Norge, som har kode NO3.

Dersom du har innspill til oversikten kan du gjerne kontakte oss på utvikling@adresseavisen.no

Her kan du lese flere saker om strømprisene