Stor vekst i salg av elektronikk første halvår - en ting tok helt av

foto