Disse diagnosene bidrar til at kvinner har mye høyere sykefravær enn menn