Du slipper klima- og rekkeviddeangst. Men du må bo i nærheten av Bærum for å kjøre bilen.