foto
På East Side Gallery kan man fremdeles se over 1300 meter av den originale Berlinmuren. Her Birgit Kinders berømte Trabant-maleri. Foto: Paal Kvamme

Berlinmuren ble til verdens lengste kunstverk