Skipene som Sparebank 1 SMN har finansiert eies hovedsakelig av rederier på Sunnmøre, og banken forbereder seg nå på at lån kan bli misligholdt.

En stor del av den norske offshoreflåten ligger i opplag, ettersom oljeselskapenes kutt har gitt færre oppdrag.

I første kvartal økte banken de såkalte gruppevise tapsnedskrivningene med 150 millioner kroner, og banken legger til grunn at nedskrivningene kan øke til 450 til 500 millioner kroner i løpet av 2016.

- Lavt mislighold

Bankens konsernsjef Finn Haugan understreker at misligholdet fortsatt er lavt, og at de ikke har funnet grunnlag for å ta individuelle tap.

Han sier at de jobber tett opp mot kundene for å finne løsninger, og at de har et tett samarbeid med andre banker.

- Det store og vanskelige spørsmålet er om situasjonen blir bedre eller verre. Noen banker tror det blir bedre, og velger å ikke gjøre som oss. Vi er konservative og legger derfor opp en buffer, sier Haugan.

Haugan sier at han nylig besøkte alle kundene Sunnmøre, og han anslår at 12–13 av de 67 skipene de har finansiert ligger i opplag for øyeblikket.

Til sammen har de lånt ut rundt seks milliarder kroner til offshorerederiene, som utgjør rundt fem prosent av bankens totale utlån.

- Noen av dem gjør det veldig bra, mens noen av dem har utfordringer, sier han.

Svakere resultat

Tapsnedskrivningene er hovedårsak til at banken fikk et svakere resultat i årets første tre måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatet før skatt endte på 383 millioner kroner, ned fra 567 millioner kroner i første kvartal i fjor. Etter skatt fikk banken et resultat på 311 millioner kroner, ned fra 441 millioner kroner.

Haugan sier at de så langt ikke klarer å se at oljekrisen får store konsekvenser for det øvrige næringslivet i Midt-Norge, og sier at de også har små tap på utlån til andre bransjer.

- Så langt ser vi ingen klare tendenser til at det gir noen effekt. I hvert fall ikke i Trøndelag, og i liten grad på Nordmøre og i Romsdal, sier Haugan.

Han peker på at en svekket kronekurs i kjølvannet av oljekrisen har hjulpet andre næringer, blant annet havbruksbransjen.

Konkurrenten Danske Bank, med kontorer litt lengre ned i Søndre gate, la også frem resultatene for første kvartal fredag.

Flere personkunder

Banken har de siste tolv månedene økt utlånene med personkunder med 9,5 prosent til 82,3 milliarder kroner. I løpet av første kvartal fikk banken 3400 nye personkunder, opplyser de.

- Vi syns det er artig på påpeke at banken går bra, og vi har så sterk markedsvekst innen personmarked. Mange andre banker har valgt å legge ned kontorer, men det har vi ikke gjort. Vi har ønsket å ha bakkemannskaper, og det har vært en enorm suksess, sier Haugan.