Larsen, som var sjef for NSM fra 2003 til 2005, mener at etatene som skal beskytte landet mot avlytting og tapping av digital informasjon, ikke trekker i samme retning, skriver Dagsavisen.

- Vi trenger en sikkerhetsminister som alle som jobber med sikkerhet, må rapportere til, mener den tidligere NSM-sjefen, som beskriver Norge som et land der det er forholdsvis lett å få informasjon fra interne prosesser.

- Norge er ikke akkurat ledende innenfor datasikkerhet. Vi er kanskje et av de svakeste leddene, sier han.

Larsen mener Norge er interessant for spionasje blant annet på grunn av oljeressurser, teknologi, globalt engasjement og NATO-medlemskap.

Han var medlem i Sårbarhetsutvalget som tidligere statsminister Kåre Willoch ledet. Utvalget konkluderte med at Norge trenger et eget sikkerhetsdepartement, noe det aldri ble noe av.

En sentral kilde innen sikkerhetsbransjen er enig med Larsen.

- 4000-5000 mennesker jobber med datasikkerhet i Norge i dag. Vi kunne ha greid oss fint med 600-700 dersom vi hadde visjoner, var koordinert bedre og samordnet, sier den anonyme kilden til avisen.