Kronikk

Når scenen blir felles møteplass

Hvordan er Bertolt Brechts dramatikk relevant i dag? Hva skjer når teaterstudenter møter et flerkulturelt publikum?

Mor Courage: Marte Sonni Guldvog og Bjørnar Hestem Braastad under Brechtfestivalen.   Foto: Krittsirkelen IKM 2016.

I vår ble det gjennomført et flyktningprosjekt ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, ut fra ønsket om å åpne universitetets dører til samfunnet. Prosjektet var knyttet til praktisk eksamen i emnet teaterproduksjon, og målet var å utvikle strategier for inkluderende publikumsutvikling. 36 bachelorstudenter ved Program for drama/teater oppførte fire scenetekster av Bertolt Brecht. For unge NTNU-studenter var dette en stor utfordring. Tekstene bød på mange blandede følelser og handlinger, og de var ikke lette å iscenesette.