Flytende vindmølle i skipsleia

Dette kan bli det nye landemerke i skipsleia utenfor Bjugn.

Dersom forskningsmiljøet i Trondheim får gjennomslag for planene kan en vindmølle til havs bli testet ut utenfor Valsneset i Bjugn. 

Saken oppdateres.

Verdens første testsenter med komplett infrastruktur for flytende vindturbiner kan snart bli en realitet utenfor Valsneset i Bjugn.

NTNU ønsker å sette opp en flytende, offshore vindturbin utenfor Bjugn. Formålet er å utvikle verdens første testsenter for flytende vindturbiner, sier prosjektdirektør Jan Onarheim i NTNU. Han leder det såkalte Flex WT-prosjektet.

Rundt 100 meter høy

NTNU og Sintef er bare formaliteter unna å inngå et samarbeid med EU om å etablere en rundt 100 meter høy flytende testvindmølle i skipsleia utenfor Vallersund.

Bakgrunnen er et EU-prosjekt til over 100 millioner kroner, som var tenkt etablert i Biscayabukta utenfor Spania. Men ettersom Trøndelag har ledende kompetanse på offshore vind, er det nå i stedet planlagt å flytte hele prosjektet til Bjugn.

Overtar prosjektet

- Dette er en kjempefin mulighet som oppsto i et EU-prosjekt vi deltar i. Det vil være genialt om EU kan teste ut denne flytende vindmølla i Norge, og at vi kan overta plattformen etter testperioden på ett år.

Prosjektet har allerede har fått 40 av 60 millioner av forskningsrådet. Ifølge Onarheim er det detaljer som gjenstår i forhold til teknologi som gjenstår med EU før vindmølla kan være på plass i 2015.

Bjugn positive

Den skal driftes ett år av EU før Norge formelt vil overta eierskapet. I tillegg til detaljene med EU, er det også en forutsetning at plattformen kan legges sentralt utenfor kysten av Trøndelag. Bjugn kommune har så langt stilt seg positiv til etableringen. Onarheim mener også etableringen vil gi miljøet i Norge økt kompetanse, og det er også muligheter for stor industriell gevinst.

- De som driver slike utprøving av vindmøller i dag holder dataen for seg selv. Dersom vi kan få til en teststasjon for denne typen anlegg, vil dataene ligge åpen for alle forskere i verden, sier Onarheim.

Landemerke til havs

Det er store dimensjoner om anlegget. Den flytende plattformen er på over tusen tonn uten turbin og rager 65 meter i høyden. Med turbinene vil den være om lag 100 meter høy.

Den vil altså bli et landemerke i skipsleia. Vindkraften blir trolig ført inn til land på Valsneset gjennom en ti kilometer lang sjøkabel. Valsneset huser allerede en teststasjon for vindkraft på land, og leder for selskapet VIVA sier til Fosna-Folket at prosjektet virker spennende.

- Om alt klaffer, kan vindmølleparken få ei flytende vindmølle, sier styremedlem Øivind Kvaal i VIVA, vindkraftselskapet som står bak bygginga av parken på Valsneset til lokalavisen.

Onarheim sier at fortsatt gjenstår konsesjonsbehandling.

- Vi vil derfor ha avklart i hvilken grad en vindturbin i dette området utgjør et problem i forhold til ulike interesser. Av de to mulige lokasjonene vurderer vi den lengst nord som mest gunstig. Vi presiserer at det er noe justeringsmuligheter på begge lokasjonene, det vil si at de kan flyttes noen hundre meter for å oppnå større avstand til skipsleia.

Målet er ifølge Onarheim å sitte igjen med en lokasjon, som det deretter kan utarbeides konsesjonssøknad og en forenklet konsekvensutredning.

Prosjektdirektør Jan Onarheim ved NTNU 

Prosjektdirektør Jan Onarheim ved NTNU 

  • link_10251999_ephdoc
  • På forsiden nå