NTNU og Kosmorama samarbeider

Oppretter egen midtnorsk filmpris.

Filmfellesskap: Kosmorama og direktør Silje Engeness har inngått en avtale med NTNU sentralt, noe som blant annet resulterer i en egen midtnorsk filmpris.  

Under kommende Kosmorama-festival, 8.–13. mars 2016, vil NTNU og Kosmorama bidra i fellesskap på en rekke arrangementer. Flere ansatte fra universitetet vil delta blant annet med innledninger til filmer, «spørsmål og svar»-seanser, debatter og filmfaglige samtaler.