Trine Skei Grande om forslag til ny NRK-avgift:

- Ekstremt gammeldags og veldig usosialt

Både Venstre, SV Høyre og Frp er kritiske til forslaget om å skrote NRK-lisensen til fordel for en ny husholdningsavgift.

Saken oppdateres.

Fredag ble alternativer til dagens TV-lisens presentert for kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). En ekspertgruppe ledet av Tore Olaf Rimmereid mener det beste alternativet til lisensen er en «hustandsavgift».

Den innebærer at alle husstander må betale et NRK-bidrag, uavhengig av om de har et TV-apparat.

Her kan du lese forslaget fra regjeringens ekspertgruppe

Venstre-leder Trine Skei Grande er skuffet.

– Hvis konklusjonen er at man skal betale en avgift så lenge man disponerer en bolig, så er det en ekstremt gammeldags og veldig usosial måte å tenke på, sier hun til Aftenposten.

Skei Grande reagerer på at forslaget til ny NRK-avgift ikke tar hensyn til om husstanden består av en alenemor med lav inntekt, eller flere personer med høye inntekter.

– En husstand kan bestå av enslige arbeidsledige, det kan være kollektiver med mange unge i fullt arbeid, eller generasjonsboliger. Det er litt 50-talls å tro at det å «disponere en egen bolig» er en enhetlig størrelse, sier Skei Grande.

Kritisk til lisenskontoret

For det andre er hun kritisk til at Rimmereid-utvalget tilsynelatende ikke gjør noe med dagens system for innkreving av TV-lisenser.

– Lisenskontoret er symbolet på en byråkratisk og gammeldags ordning, og foreslås videreført uten særlige endringer. Det kan nesten virke som noen har vært redde for å tråkke på tær, og derfor foreslår å gjøre minst mulig, sier hun.

Venstre-lederen understreker at hun ikke har lest rapporten, og derfor ikke kjenner detaljene ennå.

Videre er hun skuffet over at ekspertene legger den finske modellen på hyllen. Den innebærer at alle betaler en egen TV-skatt basert på hvor høy inntekt man har.

Slik er den finske modellen

På forsiden nå