- Vi er veldig skuffet, ikke en krone til museumsutbygging

Mens Norsk Sagbruksmuseum får 3,8 millioner kroner til publikumssenter, må utbyggingen av Orkla industrimuseum nok en gang utsettes.

Suzette Paasche, direktør for museene i Sør-Trøndelag (MIST), er skuffet over ikke å ha fått gjennomslag for planene om utbyggingen av museet i Løkken. 

Saken oppdateres.

Det er blant forslagene i statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag.

- Dette er veldig skuffende. Vi hadde skrevet en knallgod søknad og hadde store forhåpninger om at vi kunne få midler til å sette i gang, men slik gikk det ikke, sier Suzette Paasche, direktør for museene i Sør-Trøndelag (MIST). De har jobbet lenge med planene om utbyggingen av museet i Løkken og behovet for å ta vare på industriell kulturarv.

LES OGSÅ: Se hvordan pengene fordeles i Nord- og Sør-Trøndelag

- Vi hadde regnet med å få et signal fra kulturdepartementet om at vi kan sette i gang med Orkla-prosjektet. Det eneste positive signalet vi har fått har kommet fra et annet departement, Klima- og miljødepartementet. De har økt potten for etablering av to nye verdensarvsenter for kommende år, og vi regner med at et av dem blir på Røros, sier Paasche.

- Søknaden er god og det er et godt prosjekt som jeg støtter, men det er kostnadskrevende. I tillegg til kvaliteten på søknaden ser vi på graden av behov og geografi når vi vurderer hvem som får midler. Dessuten kommer det alltid inn langt flere søknader enn vi kan gi midler til, de fleste blir faktisk ikke prioritert. Vi må prioritere stramt, sier kulturminister, Linda Hofstad Helleland.

LES OGSÅ: Færre besøkte sørtrønderske museer

MIST søkte ikke om midler til utbygging av Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum neste år. Årsaken er at de ønsker å jobbe mer med forprosjektet før de sender en reell søknad. På årets budsjett fikk de fire millioner til byavdelingen ved Sverresborg folkemuseum.

Mindre å rutte med

- Vi må gjennom en intern prosess og foreta en vurdering av bygningene før vi kan søke om utbygging av kunstmuseet og kunstindustrimuseet. Vi har rett og slett ikke kommet langt nok med denne prosessen, men håper å kunne sende av gårde en søknad allerede neste år, sier Paasche. For tiden er de i gang med installering av heis i kunstindustrimuseet og reparasjon av taket i kunstmuseet.

- Vi er avhengige av å gjennomføre et grundig forprosjekt før vi staker ut retningen for disse to museene. Vi må blant annet vurdere om vi skal bygge ut de to bygningene vi har, eller satse på et helt nytt bygg for begge to, sier museumsdirektøren.

Når det gjelder driftstilskuddet for neste år er heller ikke det mye å rope hurra for, ifølge Paasche.

- Vi har fått noe mer enn de andre museene, ca. én million ekstra, det vil si en økning på 2,6 prosent, mens andre institusjoner har fått en økning på rundt 1,7 prosent. Årsaken til det er nok at vi skal åpne museet Kystens arv neste år. Men uansett er det ikke mye å hoppe i taket for, i forhold til lønns- og prisindeks gir forslaget en reell nedgang, sier Paasche.

3,8 mill. til Norsk Sagbruksmuseum

Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 3,8 millioner kroner til Norsk Sagbruksmuseum i Namsos, et av de 15 høyest prioriterte kulturminnene på Riksantikvarens verneplan for tekniske og industrielle kulturminner.

Museum Midt ønsker å bygge et besøkssenter ved anlegget, forteller Sigmund Alsaker, direktør i Museet Midt.

- Det er veldig hyggelig at vi nådde frem. Vi fikk positive tilbakemeldinger på søknaden i fjor, så vi hadde en viss forventning, sier han.

LES OGSÅ: Frykter brannstiftere - vil overvåke verdiene

Prosjektet har en ramme på 12,8 mill. kroner, hvorav staten forventes å bidra med 3,8 mill. kroner. I tillegg har Museet Midt søknader inne hos Namsos kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

- Vi har hatt fem år med storstilt restaurering av den kolossale bygningsmassen, med gode overføringer fra Riksantikvaren. Nå er vi over på produksjon og formidling, derfor kom dette veldig beleilig. Saga på Spillum er det eneste komplette sagbruket som inngår i denne gruppen av teknisk industrielle kulturminner i hele landet, så dette er en nasjonal oppgave, sier Alsaker.

Mindre til pilegrimssenteret

Fra og med 1. juli i år ble Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) overført fra Riksantikvaren til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider i Trondheim. Det betyr at NPS nå ligger under kulturdepartementet i stedet for under flere andre departementer.

Den samlede budsjettrammen har tidligere vært på 12,8 millioner kroner, men er i 2017 foreslått til i underkant av 11 millioner.

- At vi blir samlet under et departement gjør det mer oversiktlig, men i realiteten er dette en betydelig nedgang, sier avdelingsdirektør Hans Morten Løvrød.

LES OGSÅ: Håp om mer til pilegrimssatsing

NPS holder til i Trondheim og disponerer fire årsverk. De har et overordnet ansvar for den offentlig støttede pilegrimsvirksomheten i Norge og særlig for de godkjente ledene: Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim. NPS finansierer også driften av seks regionale pilegrimssenter, og i budsjettforslaget for 2017 er ca. 5,8 millioner kroner øremerket drift av disse sentrene.

Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 3,8 millioner kroner til Norsk Sagbruksmuseum i Namsos. 
        
            (Foto: Norsk Sagbruksmuseum)

Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 3,8 millioner kroner til Norsk Sagbruksmuseum i Namsos.  Foto: Norsk Sagbruksmuseum

På forsiden nå