NRK Trøndelag skifter fokus fra tv til nett

- Tv i dag, er tv på nett. Det er der vi må opp og stå, sier Merete Verstad, distriktsredaktør i NRK Trøndelag.

Vil bli bedre på nett: Vi endrer sendingene for Midtnytt, slik at vi får frigjort ressurser til å lage dybdejournalistikk for Dagsnytt og Dagsrevyen. Samtidig må vi lage tv på nett, der folk er, sier Merete Verstad, distriktsredaktør i NRK Trøndelag.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Tendensen i folks medievaner er klar, stadig flere holder seg oppdatert på nyhetsbildet via mobiltelefon og ulike plattformer på nett.

Avisbransjen har for lengst lagt om sin publiseringsstrategi til «nettet først», og nå følger også NRK etter.

- Hva er tv i dag, spør distriktsredaktør i Trøndelag, Merete Verstad, og svarer: - Tv er tv på nett, det er der vi må opp å stå.

Omlegging av Midtnytt

Stadig færre ser lineær tv, det er NRKs største utfordring. Med 15 distriktskontorer kan NRK speile nyhetsbildet i hele landet, gjennom nasjonale sendinger som Dagsnytt, Dagsrevyen og Norge i dag.

- Det er kjempeviktig for distriktskontorene å være synlige i nasjonale sendinger. Derfor endrer vi sendingene for Midtnytt, slik at vi får frigjort ressurser til å lage dybdejournalistikk for Dagsnytt og Dagsrevyen, forklarer Verstad.

Bekymret for lokaljournalistikken

Fra januar neste år skal Midtnytt legge om fra dagens sendinger kl. 18.45-19.00 og 20.55-21.00, til 3x5 minutters sendinger kl. 18.55, 20.55 og 22.55.

- Dette er bra tv-tid, og tilbudet styrkes. Det er flere som ser på tv sent på kvelden, sier Verstad.

Men Adresseavisen er kjent med at flere medarbeidere er urolige for utviklingen. En går så langt som å si at « - Jeg har alltid vært stolt over å jobbe i NRK. Nå er jeg oppriktig bekymret for at den lokale journalistikken blir utvannet.»

Årsaken til bekymringen er blant annet at det er laget en ny standard for distriktskontorene. Den nye standarden innebærer at alle de 15 distriktskontorene bemannes likt, uavhengig av geografi og størrelsen på området som skal dekkes. For NRK Trøndelag har det medført en ny runde med nedbemanning.

LES OGSÅ: NRK kutter i distriktene

Nedbemanning: I mars 2015 måtte NRK Trøndelag kutte 10 årsverk. På bildet: Odd Rune Wolden, Merete Verstad og Aksel Kroglund. I år ble det kuttet 9,6 stillinger.   Foto: THERESE ALICE SANNE

 

- Region Midt (altså kontorene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Hedmark/Oppland) måtte i år ned med 9,6 stillinger pga. budsjettkutt. Tre av disse stillingene ble tatt fra distriktskontoret i Trøndelag. Dermed har distriktskontoret i Trøndelag noenlunde samme antall ansatte som de andre distriktskontorene i NRK. Nedbemanningen ble løst med sluttpakker, og tre ansatte ble omplassert til andre avdelinger i NRK Trøndelag. Ingen ble sagt opp, sier Verstad.

Bytter ut Norge i dag

Samtidig er det bestemt at 25 prosent av alle innslag til Dagsrevyen og Dagsnytt skal komme fra distriktskontorene. For å få til dette er det planlagt at Dagsrevyen disponerer en egen reporter ved distriktskontorene.

Programmet Norge i dag, som sendes etter Dagsrevyen, ønsker man å erstatte med et nytt program som har arbeidstittel Norge direkte. Forskjellen på programmene, som begge speiler landet, er at Norge direkte baserer seg på tv-innslag fra distriktene, levert på direkten. Flere kilder Adresseavisen har snakket med stiller seg uforstående til at Norge i dag, som velger de beste sakene fra distriktene til sine sendinger og har gode seertall, blir lagt ned.

LES OGSÅ: - Tv er en lagsport der jeg får skinne i midten

LES OGSÅ: Da setter vi over til Oslo

Prioriterer live-sendinger

- Publikum ønsker mer live-dekning, de gode, gamle tv-reportasjene er ikke like stor etterspørsel av. Det viser mediebruken, ifølge ledelsen.

Det sier Grete Thobroe, som er klubbleder ved NRK på Tyholt i Trondheim.

- Selv om distriktssendingene står sterkt, må vi ta hensyn til at folk henter nyheter via nett og mobil. Derfor får vi en dreining i måten å jobbe på som berører oss, fortsetter hun.

Thobroe presiserer at det ennå ikke er vedtatt at Norge direkte blir en realitet, men at man jobber med dette, fordi NRKs ledelse ønsker å prioritere live-sendinger.

Nettet er navet

- Men nettet er viktigst, det er navet og den viktigste publiseringsplattformen også for oss i NRK. Vi kan legge radiolyd og video i nettsakene, noe vi jobber med å bli flinkere på, sier hun.

Når det gjelder bekymring og uro fra ansatte, mener Thobroe at de ansatte er delt i synet på omstillingene.

- Noen uttrykker frykt for journalistikken i forhold til nye satsinger, mens andre er entusiastiske.

- Det som bekymrer meg er arbeidspresset og de tøffe turnusene. Når vi skal rigges for å kunne gå live både på nett, lokal-tv og riks i sendinger til langt på kveld, så gjør det noe med folks arbeidstid. Og vi er jo bare blitt færre medarbeidere på distriktskontoret, så vi får flere ulempevakter. Vaktsjefene må bli dyktige til å prioritere så folk ikke sliter seg ut, sier klubbleder Grete Thobroe.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå