Fem trøndere er blant de ti kunstnerne som selger best i Norge

Selv om det er flest kvinnelige kunstnere, er det mennene som topper salgsstatistikken. Og blant dem er Killi Olsen, Bleken, Gullvåg, Bjertnæs, og Johannessen.

Håkon Bleken er blant de ti kunstnerne i Norge som selger mest. 

En rapport fra Telemarksforskning viser at kvinneandelen blant billedkunstnere var 64 prosent i 2006 og 72 prosent i 2013.