Disse seks kulturinstitusjonene får til sammen 1 million kroner ekstra

Gaveforsterkningsordningen til kunst og kultur styrkes, og flere trønderske kulturinstitusjoner i Trøndelag får penger.

Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter, Stiftelsen Trondheim Jazzfestival, Jødisk Museum Trondheim, Stiftelsen Falstadsenteret, Stiftelsen Elden og Museene i Sør-Trøndelag får penger i gaveforsterkning. 

Saken oppdateres.

Onsdag denne uka ble det kjent at den offentlige ordningen som forsterker private pengegaver til kunst- og kulturinstitusjoner, får 50 millioner kroner ekstra i salderingen av 2018-budsjettet.

- Gaveforsterkningsordningen er drahjelp fra staten og gir incitament til kunst- og kulturinstitusjoner til å intensivere arbeidet med å skaffe privat finansiering til egne prosjekter. Det er gledelig å se at ordningen fungerer og at det kommer mer penger til kulturlivet, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Kulturministeren: - Kulturen skal være fri, uavhengig og den skal være på armlengdes avstand, sa Trine Skei Grande til fullsatt sal da hun presenterte ny kulturmelding tidligere i november.  Foto: Håkon Mosvold Larsen,, NTB Scanpix

 

Tidligere i år fikk gaveforsterkningsordningen tildelt 93 millioner kroner fra Norsk Tippings spillemiddeloverskudd til kulturformål. Beløpet dekket innvilget gaveforsterkning i søknader overført fra 2017 og i årets søknader frem til 4. juni. De 50 millionene som nå legges inn i gaveforsterkningsordningen, gjør det mulig å innvilge alle innkomne søknader for 2018, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Frps budsjettforslag i Trondheim: Mer til eldre, vei og veiter – mye mindre til kultur

Mottagerne

Kulturinstitusjoner i Trøndelag får til sammen 980 835 kroner i gaveforsterkning. Dette er mottagerne:

Stiftelsen Falstadsenteret får 75 000 kroner i gaveforsterkning etter gave på 300 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Formålet er bidrag til utvikling av digital rekonstruksjon av leirlandskapet på Falstad og til innkjøp av nettbrett.

Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter får 62 500 kroner i gaveforsterkning etter gave på 250 000 kroner fra Sparebank 1 SMN. Formålet er stipendiatpris i samarbeid med Talent Norge.

Stiftelsen Elden får 43 750 kroner i gaveforsterkning etter gaver på 175 000 kroner fra Rørosbanken og Sparebank1 Midt-Norge – avd. Røros. Formålet er å styrke barne- og ungdomsteater i regionen.

Museene i Sør-Trøndelag AS får 562 500 kroner i gaveforsterkning etter gaver på 1 500 000 kroner fra Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem hvor formålet er istandsetting av Løveapotekets andre etasje, og 750.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB hvor formålet er utvikling og innholdsproduksjon til ny permanent utstilling på Rockheim.

Jødisk Museum Trondheim får 75 000 kroner i gaveforsterkning etter gaver på 300 000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord og Torstein Erbos Gavefond. Formålet er støtte til ny utstilling om Holocaust i Trondheim og det nordenfjeldske området.

Stiftelsen Trondheim Jazzfestival får 162 085 kroner i gaveforsterkning etter gaver på 648 340 kroner fra Reitangruppen, NHP Eiendom, SINTEF, Sparebank1 SMN, Quartett Eiendom AS, Fedem Technology, Forte Fondsforvaltning AS. Formålet er å styrke organisasjonen kunstnerisk og administrativt.

LES OGSÅ: Grandes kultureksamen får forsiktig trøndersk applaus'

KOMMENTAR: Bakom synger fylkeskommunen

Om gaveforsterkningsordningen:

Gaveforsterkningsordningen ble etablert i 2014 og er et insentiv for kunst- og kulturinstitusjoner til å skaffe privat finansiering. Ordningen innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet. Gaveforsterkningsordningen er en ren stimuleringsordning. Det er ikke knyttet noen fordelingskriterier til ordningen.

KOMMENTAR: Vi trenger flere kunstnere med sterke meninger

På forsiden nå