Julefeiringen tok form i middelalderen

Jul i middelalderen handlet om mat og kos. Og det var påbudt å brygge øl

Dagens julefeiring hadde sin spede begynnelse i middelalderen, ifølge arkeologer. 

Dette er et gårdsrom i Trondheim fra rundt 125-tallet, slik, mye ligner på en bondegård, med fjøs og uthus, der gårdsproduktene selges mot Krambugata i øst, og buskap slippes ut mot beite i vest. Dette var Kaupmannastrete under middelalderen.  Foto: Illustrasjon av Kari Støren Binns, tidl. arkeologisk avdeling ved Vitenskapsmuseet.

- Vi antar at det dreide seg mye om mat, drikke og festligheter den gang som det gjør i dag, sier Silje Sandø Rullestad, om julefeiringen på den tida da Trondheim ble grunnlagt. Hun er prosjektleder for utgravingene på hjørnetomta i Kjøpmannsgata i Trondheim, der kunsthuset Kjøpmannsgata ung kunst (K.U.K) er under etablering.