Få støyproblemer for naboene

Muligheten for at Bruce Springsteen kan spille på Festningen er blitt mye større etter en ny undersøkelse av lydforholdene.

Ikke så ille: – Muligheten for store konserter på Festningen blir ikke mindre av dette, sier kommunal direktør Morten Wolden og rådgiver Knut Kvaran i Trondheim kommune. Illustrasjonen er fra Cowis rapport, og viser støykonsekvensene ved scene mot sørvest, som gir plass til 22 000 publikummere. Foto: KIM NYGÅRD 

Saken oppdateres.

Kristiansten festning er nesten blitt avskrevet som arena for store konserter fordi høy lyd vil forstyrre naboene. Nå viser det seg at lyden ikke blir høyere enn en gressklipper.

Formannskapet ba i desember rådmannen om å skaffe en detaljert oversikt over støyproblemene som lydsterke konserter på Festningen vil medføre. Nå er denne kartleggingen gjennomført, og resultatene er positive for alle som vil ha store artister på besøk i Trondheim.

– Rapporten er mer positiv enn fryktet, sier kommunaldirektør Morten Wolden og Knut Kvaran, rådgiver i rådmannens fagstab.

Støyutredningen som er foretatt av konsulentselskapet Cowi har tatt for seg lydforholdene for tre ulike alternativer. Hvis scenen blir plassert lengst nord på festningsområdet, slik at lyden går rett mot sør, kan man få plass til 35000 publikummere. Men denne løsningen vil føre til betydelig støy for Bakklandet menighets omsorgssenter og andre beboere øst for Festningsgata.

Arena som Koengen

– Dette alternativet kan vi ikke gå inn for, sier Wolden og Kvaran. De har derimot et annet syn på alternativ nummer to:

Hvis scenen blir flyttet lenger sør på området og vridd, slik at lyden går mot sørvest, vil omsorgssenteret slippe helt unna sjenerende lyd. Anslagsvis 15 bolighus vil da få oppleve et lydnivå over 80 decibel. En slik plassering av scenen vil gjøre det mulig å arrangere konserter med 22000 publikummere.

Arenaen blir dermed like stor som Koengen i Bergen, der Bruce Springsteen opptrådte i fjor sommer. Støyrapporten fra Cowi viser at konserter med en slik plassering av scenen fører til små lydproblemer i nabolaget. Beboerne på omsorgssenteret vil ikke engang høre lyd på nivå med en gressklipper.

Venter på innspill

– Vi sender nå utredningen til Bakklandet menighets omsorgssenter, til kommunelegen og de berørte naboene. Når de har kommet med sine innspill, utarbeider vi en innstilling som vi tar sikte på å legge fram for formannskapet 25. juni, sier Wolden og Kvaran.

Denne rapporten betyr at mulighetene for store konserter på Festningen er blitt atskillig større?

– De er i hvert fall ikke blitt mindre, sier Morten Wolden. Men han vil ikke si noe om hvilken innstilling rådmannen vil legge fram for politikerne.

Hvis innstillingen går i positiv retning, vil den i likhet med forrige gang saken var til behandling, gå ut på at man tillater konserter i en toårig prøveperiode og med målinger av lydnivået i nabolaget. Perioden for slike konserter vil bli avgrenset til mellom 10. juni og 1. september.

På forsiden nå