2,6 millioner til godlyd

Studentersamfundet får nytt lydanlegg og forbedrer akustikken i Storsalen.

Her blir det bedre lyd: Drøye 2,6 millioner i støtte muliggjør betydelige investeringer i nytt lydanlegg og akustikkforbedringer i Storsalen i Studentersamfundet. Bildet er fra da Sivert Høyem fylte salen under Uka-11. 

Saken oppdateres.

- Artistene legger kanskje ikke så mye merke til det. Men jeg har hørt lydteknikere trekke frem Storsalen som et spesielt vanskelig sted å jobbe. Jeg tror det er konsensus i lydtekniker-Norge om at det er på tide å få gjort noe med akustikken, sier Martin Adams Kvam i Forsterkerkomiteen ved Studentersamfundet.

Musikkutstyrsordningen bevilger 14 251 825 kroner til 95 ulike musikktiltak over hele landet. Studentersamfundet får desidert mest i denne tildelingen med en million kroner til akustiske tiltak og drøye 1,6 millioner kroner til et nytt lydanlegg.

- Spesiell sal

- Det er helt fantastisk - dette skal bli «top notch»!, sier Nora Røkaas Hermansen, daglig leder ved Studentersamfundet.

- Lydanlegget har vært modent for utskiftning lenge, og Storsalen er en veldig spesiell sal, også lydmessig. Den egner seg egentlig ikke verken for forsterket eller akustisk lyd. Så når vi først skulle gjøre en stor investering i lydanlegg ville vi også gjøre en jobb for å forbedre de akustiske forholdene. Det blir litt som at du kjøper en god platespiller, men spiller gjennom en dårlig forsterker og høyttalere, sier hun.

Puss i kuppelen

Røkaas Hermansen forteller at det dreier seg om en investering på mellom to-tre millioner kroner.

- Vi ønsker å være en profesjonell aktør som gir gode opplevelser til publikum, artister og ikke minst alle de frivillige som jobber på Studentersamfundet. Det er viktig at det er et attraktivt sted å være for dem, og at de har godt utstyr å jobbe med, sier hun.

Konsulenter har vært inne i bildet for å se på mulige tiltak for å bedre lydforholdene i den runde salen, men det er foreløpig ikke bestemt konkret hva som skal gjøres.

- Det er ikke vedtatt, men vi ønsker å få opp noe porøs puss i kuppelen som vil redusere gjenklangstiden. Det er et rundt rom og det har en veldig hard klang. Det fører til at det lett blir veldig høyt i PA-anlegget når man har høy scenelyd, for å kompensere for den klangen rommet har. Mer demping vil også være gunstig fordi publikumsstøyen blir dempet, sier Adams Kvam.

På plass til Uka-15

Røkaas Hermansen regner med å gjøre utbedringene neste sommer, slik at alt er klart senest til Uka-15.

- Vi har jobbet med dette lenge, og har søkt tidligere uten å få støtte. Derfor er det veldig gledelig at Musikkutstyrsordningen ser viktigheten av gode lydforhold i Storsalen, sier hun.

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet.

På forsiden nå