Bygger kunst med planter

Kunstprosjektet «Southern dream of a nordic summer landscape» bruker mugg og humle for å peke på forholdet mellom natur og kultur.

Saken oppdateres.

På Brattørkaia i Trondheim har den meksikanske kunstneren Jeronimo Hagerman den siste uken jobbet i området rundt Rake Visningsrom. Prosjektet er planlagt fra Mexico over det siste året, derav tittelen «Southern dream of a nordic summer landscape». Innendørs i visningsrommet har han lagt forholdene til rette for muggsopp, som spiser seg rundt en sirkulær og lav base, med slående abstrakte visuelle uttrykk som resultat.

LES OGSÅ: Dette hotellet er en skam, mener byantikvaren

Planter som byggemateriale

Utendørs har han spent opp en rekke stålvaiere som i dagslys nesten er usynlige, men som gradvis gjennom utstillingsperioden vil bli synliggjort av slyngplanten humle, kanskje bedre kjent fra ølproduksjon, som er dyrket i hver ende av vaierpunktene mellom visningsrommet og omkringliggende bygningsmasse. Slik gror forskjellige synsbaner inn mot arkitekturen frem, påpekt av plantene selv.

- En avgjørende faktor i nært alle mine prosjekter har vært forholdet mellom betrakteren og omgivelsene, forklarer han. Måten vi beveger oss i, ser, berører, lukter og på annet vis tar inn over oss natur og arkitektur står sentralt og hvordan vi tenker oss selv inn landskapet. Jeg tror at en økt bevissthet omkring dette ikke bare endrer synet vi har på «det der fremme», men at dette også er med på å øke ens egen selvbevissthet.

Omgivelser og skala

Grunnen til at han på forskjellig vis går i dialog med arkitektur er fordi denne alltid bruker menneskekroppen som målestokk. "Skala og rom tenkes og planlegges med mennesket som midtpunkt. Jeg ønsker nok også å forstyrre eller destabilisere dette synet litt. Noe som kan se ufattelig stort og uoversiktlig ut, kan i virkeligheten vise seg å være et veldig oppblåst nærbilde og vice versa», påpeker han og viser til mugglandskapet han dyrker frem under en presenning i dagene før åpning.

Hagerman har i en årrekke utforsket forholdet mellom arkitektur og natur. Prosjektene plasserer mennesket i krysset mellom natur- og kulturlandskap. På større biennaler og innenfor flere markante institusjoner i blant annet USA, Spania, Polen og Mexico har han blant annet fått publikum til å få en følelse av å befinne seg under jorden. I et annet prosjekt har han forsøkt å snu om på forholdet mellom innsiden og utsiden av bygninger ved hjelp av lys og han har brukt rosa planter i interaktive installasjoner for å synliggjøre forskjellige kulturelle konvensjoner og tabuer.

Utstillingen er Jeronimo Hagermans første i Norge og åpner førstkommende lørdag 2. juli kl. 14.00 og står til 28. august på Brattørkaia 17.

På forsiden nå