40 teatersjefer og direktører var onsdag samlet i Verdal for å delta på årsmøte og vårseminar i Norsk teaterlederforum på Turneteatret i Trøndelag.

- Dette vil være et stort kulturpolitisk feilgrep, sier forumets leder og teatersjef ved Rogaland Teater Arne Nøst.

Les også: Hvorfor stoler ingen på disse politikerne?

- Kasteballer i et regionalt rom

Kommunal- og moderniseringsdepartementets ekspertutvalg for regionreformen la i februar frem rapporten om hvilke ytterligere oppgaver de nye fylkeskommunene bør få. Ett av forslagene er at ingen kulturinstitusjoner utenfor Oslo skal lenger være et nasjonalt ansvar eller defineres inn i en nasjonal infrastruktur.

- På kulturfeltet foreslås de mest dyptgripende endringer i norsk kulturpolitikk siden 1970-tallet. Vi frykter at dette vil pulverisere den større virksomheten som et norsk teater er, og at man blir kasteballer i et regionalt rom. Og det er for lite for norsk teater, sier Nøst, som også er teatersjef ved Rogaland Teater.

Les også: Kulturen trenger ikke frykte fylkeskommunen

Mister overblikket

Teatersjef Agnethe Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen frykter teatrene må slåss mot veibygging og skoledrift om pengene dersom forslaget blir en realitet.

- Det er helt hull i hodet. Jeg har stor respekt for fylkeskommunene, men når det gjelder kulturpolitikken må vi ha et helhetlig overblikk, og det er staten som må ta dette ansvaret. Det er dessuten viktig at det ikke blir bygget opp et nytt byråkrati. Vi får i dag midlene våre direkte fra staten, det er ikke noe mellomledd som skal fordele pengene på nytt. Jeg frykter at teatrene blir den tapende part dersom vi må kjempe om de fylkeskommunale midlene på linje med andre gode tiltak.

- Kulturministeren må på banen

Teatersjef Nora Evensen ved Turneteatret i Trøndelag mener det nå er viktig å ta en grundig diskusjon før det tas valg om store endringer i organiseringen av norsk kulturliv.

- Vi har denne uken samlet teaterbransjen og representanter fra kulturdepartementet og fylkeskommunen i Verdal for å ta debatten før kulturmeldingen foreligger. Vi forventer også at kulturministeren tar stilling til teatrenes videre skjebne. Bransjen ser store ulemper med å legges under fylkeskommunal forvaltning. Vi er redd or at det svekker vår posisjon, sier Evensen.

Les også: Kulturens berettigede angst for fylkeskommunen

Tror ikke på det

Mangeårig spelintruktør på Stiklestad og tidligere sjef ved både Trøndelag Teater og Det Norske Teatret, Otto Homlung, synes forslaget bare er trist.

- Da blir mange institusjoner overlatt til seg selv uten å ha en helhetlig nasjonal kulturpolitikk. Det synes jeg er trist og ikke veldig smart. Det blir det mer kamp om midlene og det er for stor sjanse å ta. Men når det er sagt tror jeg ikke det noen gang blir gjennomført. Det er jo bare et forslag, sier Homlung.

- Spennende og god tanke

Trøndelags fylkesdirektør for kultur og folkehelse, Karen Espelund, kom til løvens hule da hun skulle diskutere forslagene i regionreformen.

- Vi synes dette er en spennende og god tanke. Det er bra med frisk meningsutveksling, men det er viktig å minne om at vi har et felles mål. Vi ønske alle sterke og gode teatre.

Espelund understreker at det ikke er meningen at fylkeskommunene skal styre teatrene.

- Vi skal ikke styre dem, de skal få ha sitt kunstneriske innhold helt for seg selv. Men vi er jo eiere i dag også. Det er et paradoks at man i det nye teatret i Verdal påstår at fylkeskommunen ikke prioriterer kultur, når dette teatret er bygd opp av tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune. Vi har bekreftet at vi kan drive teatrene. Hva er det teaterlederne egentlig er redd for, jeg forstår det ikke helt, sier Espelund.

- Bryter med alt

Teaterforumets leder, Arne Nøst, sier de nå vil bruke tiden fremover på å påvirke i flere kanaler.

- Vi sier det vi mener, skriver artikler, møter politikere og ivrige byråkrater. Vi har hatt en nasjonal teaterpolitikk frem til nå. Det har sikret kvalitet over alt i landet. Det må vi fortsette med. Forslaget bryter fullstendig med de prinsipper og den politikk som har ligget til grunn for utviklingen av et av Nordens fremste kulturfelt, understreker teatersjef Arne Nøst.

foto
Teatersjefene Agnete Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen og Nora Evene ved Turneteatret i Trøndelag synes begge det er en dårlig ide å la bare fylkeskommunene eie institusjonene. Foto: Leif Arne Holme
foto
Mangeårig spelintruktør på Stiklestad og tidligere sjef ved både Trøndelag Teater og Det Norske Teatret, Otto Homlung, synes forslaget bare er trist. Foto: Leif Arne Holme