3,6 millioner kroner til musikksatsing i Trondheim