Overraskelsen var stor da ordfører Rita Ottervik i rådhuset i dag kunne overrekke årets byggeskikkpris til arkitektene Runa Bjørke og Steffen Wellinger. De har tegnet det elegante, nye klubbhuset på Rosenborgbanen.

Har fått mye ros

Bygningen har fått mye ros, men det var likevel uventet at den skulle vinne i konkurranse med de langt mer kostbare og voluminøse bygningene som er reist i Trondheim de siste årene. I statuttene for prisen står det at den kan gis til bygninger, anlegg eller prosjekter som er blitt ferdigstilt i løpet av siste femårsperiode, så juryen har hatt mye å velge mellom.

Klubbhuset er i stor grad bygd på dugnad av foreldrene til de unge fotballspillerne i Trond. Det ble ferdig i fjor og fungerer nå som et samlingspunkt på Rosenborg. Det overbygde arealet foran huset er et populært tilfluktssted under fotballkamper i dårlig vær.

Brygge fikk hederlig omtale

Klubbhuset skiller seg ut på lista over tidligere vinnere av byggeskikkprisen. Første byggetrinn på St. Olavs Hospital, Rockheim og Residencekvartalet er blant de tidligere vinnerne.

Men om klubbhuset ikke er et kostbart prestisjeprosjekt, mener juryen det fullt ut tilfredsstiller kriteriene for byggeskikkprisen. Den skal gå til et prosjekt som «bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø og som tar hensyn til Trondheims egenart».

Brygga i Kjøpmannsgata 37 fikk hedelig omtale da byggeskikkprisen ble delt ut i dag.

Les mer om byggeskikkprisen i Adresseavisen onsdag.

De tidligere vinnerne av Trondheim kommunes byggeskikkpriser:

2012: Lohoveog Kyvannet barnehage vedSvein Skibnes Arkitektkontor AS.

2011: Residencekvartalet ved Svein SkibnesArkitektkontor AS og Reinertsen AS.

2010: Rockheim ved Brattørkaia 14 AS ogarkitektkontoret Pir II AS og Agraff AS.

2009: Nedre singsakerslettestudentby vedEggen Arkitekter, Per Knudsen Arkitekter, Løvetanna Landskap ogStudensamskipnaden i Trondheim.

2008: Byåsen skole ved Madsø Sveen arkitekter ASog Asplan Viak AS.

2007: St. Olavs Hospital, byggfase1 vedHelsebygg Midt-Norge.

2006: Besøkssenteret ved Nidaros domkirke ved Eggen Arkitekter AS og Statsbygg.

foto
Foto: Pasi Aalto
foto
Foto: Pasi Aalto