‒ Jeg har jo massevis av humorfibre i meg, sier skuespiller Terje Strømdahl. I anledning sin nye rolle som bonden Torger Flekk på Stiklestad, benytter han anledningen til å kommentere spelet «backstage», på Youtube, ved hjelp av et par kuriøse karakterer.

‒ Jeg har spilt mange seriøse roller, nå sist i «Natten er dagens mor» på Nationaltheatret. Likevel har jeg alltid villet jobbe med komedie. Når man lager en komisk figur, kan man til og med skjelle ut kongen, ja altså ‒ Kong Harald. Jeg som privatperson kan jo ikke det, sier Strømdahl.

Hestetrøbbel

På Strømdahls Youtube-konto finner du blant annet en frustrert sufflør fra Østlandet som sliter med trønderdialekten og hestepasseren Reidar Sæterbakåslisæteraune som ikke får ha hestene sine der han vil.

Regissør Marit Moum Aune har regissert hestepasser Reidars frustrasjoner.

‒ Joda, men det er verre at vi har mistet suffløren vår, haha. Men, hestepasseren har mer rett enn han aner. Kong Olavs hest, Elliot, går ikke noen ruter han ikke har gått før, sier Aune, og forteller at Strømsdahls filmer kom som en overraskelse på henne.

‒ Det var overhode ikke avtalt, vi fikk oss alle en god latter!

Viktig med tradisjoner

‒ Har de fiktive videosnuttene fra Stiklestad rot i virkeligheten?

‒ Nei. Selv om det alltid er knyttet mange følelser opp mot slike ting som spel, og folk er veldig opptatt av å ta vare på tradisjoner. Tradisjoner er ekstremt viktig for spel, mener Strømdahl.

Likevel er hesteproblematikken inspirert av en episode da han jobbet med Karolinerspillet i Tydal.

‒ Vi skulle ha hestene til å gå inn fra en annen side enn det de var vant til, men det var de ikke med på. Hestene, til og med, er konservative.

Erotikk på trøndersk

Den største utfordringen skuespilleren har møtt på så langt under sitt opphold på Stiklestad, er å mestre trønderdialekten.

‒ Jeg elsker å snakke trøndersk. På fly fra Oslo pleier jeg å komme unna med det, de vet ikke bedre. Her er det større sjanse for å bli gjennomskuet. Trøndersk er en erotisk dialekt, det mener jeg.

Dette er første gang Strømdahl er på Stiklestad.

‒ Jeg gleder meg over å få være med og spille. Det er det aller viktigste. Jeg liker veldig godt alt engasjementet for spelet i lokalmiljøet. Her ruser ungdommene seg på spel i stedet for dop, sier han.

På Strømdahls Youtube-konto finner du blant annet en frustrert sufflør fra Østlandet som sliter med trønderdialekten og hestepasseren Reidar Sæterbakåslisæteraune som ikke får ha hestene sine der han vil. Foto: LEIF ARNE HOLME