- Å gå med pappa fra Ila til Midtbyen kunne ta flere timer. Alle ville ha en bit av ham

foto