- Jeg var engasjert for å skaffe midler og utrede mulighetene for et litteraturhus i Trondheim, og det har jeg gjort. Nå er det riktig for meg å gi meg, og jeg synes dette er et godt tidspunkt for nye krefter å komme inn på, sier Silje Engeness, som startet i jobben i 2011.

Stor usikkerhet

Engeness understreker at det ikke ligger noen dramatikk i avgjørelsen, men innrømmer at det til tider har vært slitsomt å skulle finansiere sin egen stilling.

- Klart det er stor usikkerhet i slike prosjekt der man søker midler underveis, men det var jeg klar over før jeg begynte. Dette blir også en av utfordringene til den som tar over jobben, sier hun.

Fornøyd med forprosjektet

Selv om Trondheim kommune vedtok å ikke gå inn med driftsmidler slik litteraturhuset ønsket, har man likevel klart å få på plass betydelige summer fra både kommune, fylke og Fritt Ord. Det er Engeness fornøyd med.

- Jeg synes vi har fått til mer i forprosjektet enn man kunne forvente, nå håper jeg bare for litteraturhuset sin del at det ikke går mange år før alt kommer på plass, sier hun.

- Hva skal du gjøre videre?

- Det er ikke helt klart ennå, men jeg har noen frilansprosjekt jeg skal jobbe med. Aller først skal jeg ha en lang og fin sommerferie, sier Engeness.

Jobber videre

Leder i styringsgruppa for litteraturhus i Trondheim, Cathrine Stadsvik, mener Silje Engeness har gjort en strålende innsats.

- Silje har flyttet prosjektet mange hakk framover, og dette arbeidet skal nå videre. Vi begynner umiddelbart jobben med å bygge opp en framtidig organisasjon som kan jobbe videre med litteraturhuset, sier hun.

- Hvordan den organisasjonen blir er ennå ikke avgjort, men jeg skal love at vi både skal gi folk opplevelser underveis samtidig som vi bygger opp og realiserer ideen om et litteraturhus i Trondheim, sier Stadsvik.