Festspillene i Bergen er nevnt fire ganger så ofte som Olavsfestdagene i både Aftenposten, VG og Dagbladet de siste fem årene.

I en serie artikler i Adresseavisen kommer det frem at flere ledende kulturmenere ikke anser Trondheim som en interessant kulturby, og at Bergen og Festspillene nasjonalt sett blir oppfattet som langt mer interessante enn Olavsfestdagene.

Et søk i papiravisenes arkivprogram, Retriever, viser at Olavsfestdagene ikke bare har langt færre treff enn Festspillene, men at antall artikler i hovedstadsavisene også har blitt halvert de siste fem årene.

– Stå ikke med lua i hånda

Som direktør for en av Trondheims nasjonale institusjoner, Rockheim, og påtroppende direktør for Olavsfestdagene, har Petter Myhr gjort seg mange tanker om hovedstadsavisenes forhold til Trondheim.

– Det er ingen grunn til at vi skal stå med lua i hånda i Trondheim, i stedet må vi bli flinkere til å være stolte over det vi har. Etter min mening er Olavsfestdagene Norges viktigste kulturarrangement. Festivalen har en bred profil med kvalitetsmusikk i mange sjangre, folkeliv, kirkelige tradisjoner og en ambisjon om å skape noe som er meningsfylt, men den har også noen utfordringer.

Sentrum foran periferi

Myhr trekker frem Patti Smiths besøk i fjor som et eksempel på hvor vanskelig det kan være å få riksdekning av festivalen.

– Hun er en av de beste og mest profilerte rockerne vi har, og så brukte hun tid til å sette seg inn i hva Olavsfestdagene faktisk handler om, og kom også med sitt eget budskap rundt temaet. Det fikk ingen oppmerksomhet fra NRK sentralt, men to dager senere laget Dagsrevyen reportasje da hun var i Oslo.

Myhr mener det sier noe om NRK og forholdet mellom sentrum og periferi.

– Det er klart de burde hatt nyheten to dager før da hun spilte i Trondheim, sier han.

– Hvorfor prioriterer ikke hovedstadspressen Olavsfestdagene?

–Festivalen er så mangfoldig at det kan være vanskelig å få spesialjournalistene til å prioritere den. Klassiskjournalistene drar til Festspillene i Bergen, jazzjournalistene til Molde og så videre. Olavsfestdagene fortsette arbeidet med å tydeliggjøre festivalen, mener han.

– Betyr det at du kommer til å arbeide for å spisse profilen i større grad?

–Jeg har mange ideer, men jeg må begynne i jobben og prate med folk før jeg sier noe mer om det. Uansett vil jeg ikke bruke uttrykket spisse, sier han.

Bedre for Rockheim

Når det gjelder Rockheim, der Myhr har vært direktør siden 2011, påpeker han at virkeligheten er en annen en for Olavsfestdagene, selv om forholdet til osloavisene ikke fikk den beste starten.

–I 2005 karakteriserte Aftenposten det som en nasjonal tragedie at Rockheim ble lagt til Trondheim, og spådde at vi var dømt til å få tomme saler. Det var holdningen fra sentrum den gangen, forteller Petter Myhr.

Men etter at Rockheim åpnet, har tonen blitt en annen, forteller museumsdirektøren.

–Målet da jeg startet i jobben i 2011 var at vi skal vinne kampen om den nasjonale plassen, og vi visste at det ikke kom av seg selv. Vi må først og fremst ha et godt produkt og interessante utstillinger, og det har vi fått til. Vi er godt fornøyde og opplever at nasjonale medier er opptatt av oss, sier Myhr.

Rockheim har jobbet bevisst med å «venne media på at Rockheim finnes», forteller Myhr.

–Vi har for eksempel lagt alle pressekonferansene foran de store utstillingene til Oslo, og det har vi merket god effekt av.