Museumsdebatten splitter: De har lik bakgrunn, men ulikt syn på saken